בית המשפט המחוזי דחה את החלטת ההתאחדות: אחמד יונס ישותף במשחק ערערה נשר

החלטת ההתאחדות נפסלה על ידי בית המשפט המחוזי ואחמד יונס הורשה להשתתף במשחק הגורלי: "כאשר קיימת פגיעת אפליה פסולה, קמה ההצדקה להתערבות בית המשפט". ההתאחדות תישא בהוצאות הטרחה על סך 10,000 ש"ח.

בית המשפט המחוזי דחה היום את החלטת בית הדין להתאחדות בעניינו של אחמד יונס שחקנה של הפועל בני ערערה אחמד יונס. כאמור בית המשפט לא הסתפק בגזר הדין, אלא גם קנס את ההתאחדות לכדורגל בסכום של עשרת אלפים שקלים. 

עו"ד טארק זידאן שייצג את הקבוצה אמר כי: "בית המשפט קיבל את עמדתנו, השופטים ציינו בגזר הדין שהם מריחים ניגוד עניינים בנושא אחמד יונס".

בית המשפט הסתמך על מקרה העבר כאשר אותו מקרה היה עם שחקן הפועל תלאביב בן רייכרט אז הטענה הייתה שהמשחק מאד חשוב ויש לאפשר לשחקן להשתתף. השופט כתב במקרה אחמד יונס הלו מדובר כאן במשחק חשוב והאם יש הבדל בין משחק בליגה בכירה לבין משחק בליגות נמוכות? 

פסק דין של תשעה עמודים נתן היום לאחמד יונס להשתתף במשחק, יש לציין שנציג ההאתחדות לא הגיע לדיון וטענו שאסור לבית המשפט להתערב.


כתבות נוספות